Новини

ИААА: Съобщение на Европейската комисия за подготвеността за края на преходния период при оттеглянето на Обединеното кралство

Публикувано на: петък, 17 юли, 2020

На 9 юли т.г. Европейската комисия (ЕК) публикува съобщение за подготвеността за края на преходния период при оттеглянето на Обединеното кралство. Основните послания са, че няма да има отлагане на преговорите – преходният период ще завърши на 31 декември 2020 г. и от тогава незабавно ще влязат в сила новите условия, които ще засегнат администрациите, бизнеса и гражданите, както и че предстоят промени във всички сектори, тъй като и при най-амбициозното търговско споразумение ще бъде въведен граничен контрол между ЕС и ОК (за Ирландия са в сила отделни разпоредби, свързани със Споразумението за оттегляне). В тази връзка основен акцент на документа представлява търговията със стоки и митническите формалности, свързани с акцизи, ДДС, правила на произход. Важни промени ще настъпят и при мобилността на гражданите. Основното послание на документа е, че заинтересованите страни следва да ускорят дейностите по подготвеността. На този етап обаче ЕК няма да предлага извънредни мерки при липса на споразумение.
По отношение на транспортните услуги, от 1 януари 2021 г. правата за достъп, които автомобилните превозвачи от ЕС и тези от Обединеното кралство ще имат взаимно до пазарите си ще зависят от резултата от преговорите между ЕС и Обединеното кралство. При липса на споразумение превозвачите от ЕС ще извършват превози до Обединеното кралство, а превозвачите от Обединеното кралство ще извършват превози до ЕС посредством ограничените квоти на наличния механизъм на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ/СЕМТ).
Във всички случаи превозвачите ще бъдат засегнати от промените във формалностите при преминаване на границата между Обединеното кралство и ЕС.
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече няма да бъде част от Митническия съюз на ЕС. Следователно митническите формалности, изисквани съгласно правото на Съюза, ще се прилагат за всички стоки, влизащи на митническата територия на Съюза от Обединеното кралство или напускащи тази митническа територия за Обединеното кралство.
Това ще се случи дори ако се създаде амбициозна зона за свободна търговия с Обединеното кралство, предвиждаща нулеви тарифи и нулеви квоти за стоки, с митническо и регулаторно сътрудничество.
Пълният текст на съобщението на ЕК за подготвеността можете да видите на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_324_2_communication_from_commission_to_inst_en_0.pdf

 

Информация: ИААА
Снимка: Европейски парламент


Булгартранс ООД - спедиция и логистика.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Попълвайки този формуляр, съм наясно, че предоставям гореописаните лични данни с цел обратна връзка с мен. *
reCAPTCHA