Новини

ИААА: България – преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

Публикувано на: сряда, 29 юли, 2020

В срок до 07.08.2020 г. ИА “Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута – BGN
IBAN – BG03 UNCR 9660 3120607317
BIC(SWIFT) код – UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.

На вниманието на всички превозвачи получили краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. към днешна дата не са активирани 2281 броя от тях.
В тази връзка призоваваме фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да ги върнат доброволно в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Информация: Speditor.net

Снимка: Интернет


Bulgartrans Ltd. - International Transport.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Попълвайки този формуляр, съм наясно, че предоставям гореописаните лични данни с цел обратна връзка с мен. *
reCAPTCHA