Новини

Временни промени относно регламент 561 от 2006г.

Публикувано на: понеделник, 23 март, 2020

Франция Промяна в правилата за времето на шофиране: Допустимото дневно време за шофиране е удължено до 10 часа или 11 часа два пъти седмично. Седмичното време на шофиране е удължено до 60 часа. Общото време на шофиране през следващи две седмици не може да надвишава 102 часа, при условие че са спазени правилата за работното време и задължителната почивка. Промените ще важат за 30 дни. Дерогациите са валидни за вътрешен и международен транспорт.

Белгия – Изключенията по член 14.2 от Регламент 561/2006 се прилагат за шофьори, превозващи храни, лекарства и други стоки за супермаркети и аптеки. Водачите трябва да посочат на гърба на изложението на тахографа причината за отклонението от нормално разрешените граници. В контекста на настоящата ситуация с коронавируса горното е въведено като изключителна мярка. Пътната безопасност остава приоритет, така че водач, който се чувства уморен не трябва да продължи да шофира. Изключението се прилага от 00:01 часа на 14 март до 23:59 на 18 март 2020 г. Допълнително срокът бе удължен до 23:59 часа на 31.03.2020 г.

Австрия – Правителството обяви временна толерантност по отношение на прилагането на времето за шофиране и почивка за шофьори, за да се премахнат задръстванията, предизвикани от настоящата криза. Отменените мерки са тези в членове 6 до 9 от Регламент на ЕС № 561/2006. Това изключение ще се прилага от 16.03.2020 г. до 14.04.2020 г. при превоз на стоки от първа необходимост.

Чехия – Правителството обяви на 16 март временна толерантност по отношение на прилагането на времето за шофиране и почивка за шофьори, участващи във всички превози на стоки. Отменените мерки са тези в членове 6 до 9 от Регламент на ЕС № 561/2006. Това изключение ще се прилага от 16.03.2020 г. за период от 30 дни.

Швеция – От 16 март шведската транспортна агенция предоставя временна толерантност по отношение на прилагането на правилата за шофиране и почивка за товарни превози съгласно Регламент № 561/2006 на ЕС. Изключенията в Швеция се прилагат за дневно време за почивка (минимум 9 часа), седмично време за почивка (минимум 24 часа) и време за шофиране, стига почивките да се правят след максимум 4,5 часа време на шофиране. Изключенията са валидни за 30 дни и са валидни за всички видове превози, при условие, че безопасността по пътищата не е засегната, когато транспортните компании използват тези изключения.

Словакия – Словашката република също въвежда временни дерогации от прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) №. 561/2006. По искане на ČESMAD Словакия и в сътрудничество с Министерството на промишлеността и търговията на Словашката република Националната инспекция по труда предоставя временно освобождаване от прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) №. За шофьори, извършващи превоз на стоки в Словашката република, от 00:00 часа на 19 март до 24:00 часа на 17 април 2020 г., както следва:
1. максималното дневно време на шофиране се увеличава от 9 часа на 11 часа (дерогация от прилагането на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006),
2. максималното седмично време на шофиране се увеличава от 56 часа на 60 часа (освобождаване от прилагането на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006,
3. общото кумулативно време на шофиране за две последователни седмици се увеличава от 90 часа на 96 часа (дерогация от прилагането на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006),
4. водачът трябва да има непрекъсната почивка от поне четиридесет и пет минути, ако не взема почивка след пет часа и половина шофиране (дерогация от прилагането на член 7 от Регламент (ЕО) № 561/2006),
5. минималната дневна почивка се намалява от 11 на 9 часа (освобождаване от прилагането на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006).

Италия – италианската организация UNATRAS е пуснала подобно предложение до правителството, като до момента не е взето решение.

В Испания също има подобни изключения. Водачи, чиито маршрути минават през райони с повишен риск са освободени от спазванет на правилата за времето на работа и почивка. Такива райони в Испания са aвтономните общности Madrid и La Rioja, общини Labastida-Bastida и Vitoria-Gasteiz (Страната на баските), Miranda de Ebro (Кастилия и Леон).
Междувременно Генералната дирекция „Пътно движение“ (DGT) е премахнала ограниченията при товарни превози в Испания от 14 до 28 март. При превоз на опасни товари все пак е задължително да се използва съответната пътна мрежа за превоз на опасни товари (RIMP). Освобождаването може да се удължи според ситуацията в страната.

Полша – във връзка с пандемията на коронавирус, полският министър на инфраструктурата въвежда дерогации към разпоредбите относно работното време за шофиране и почивка на водачите ангажирани в международния автомобилен превоз на хора и стоки (от 18 март 2020 г. до 16 Април 2020 г.). Както следва:
• дневното време на управление на автомобила не може да надвишава 11 часа
• седмичното време на управление на автомобила не може да надвишава 60 часа
• общото време на шофиране за две последователни седмици не трябва надвишава 96 часа
• след 5 часа и 30 минути шофиране, водачът има право на непрекъсната почивка от поне 45 минути.

Поради увеличеното време за управление на автомобила, от 9 до 11 часа, няма да има дерогации за дневното и седмично време за почивка.

Великобритания – Правителството на Обединеното кралство облекчи правилата за часовете на шофиране и периодите на почивка, за да се справи с огнището на коронавируса. Мерките са въведени вследствие на недостиг на храна в супермаркетите, докато гражданите на Обединеното кралство се подготвят за евентуална карантина. Новите правила се прилагат за шофьорите, участващи в определени доставки на храни и фармацевтични продукти, най-вече между дистрибуторски центрове и магазини. Основните промени са следните:
1. ограничението за дневното време за управление от 9 часа е увеличено на 11 часа
2. изискването за дневна почивка е намаляло от 11 часа на 9 часа
3. седмичното време на управление (56 часа) и общото време на шофиране за две последователни седмици (90 часа) са се увеличили съответно до 60 и 96 часа
4. седмичен период на почивка може да се вземе след седем денонощни периода, въпреки че все още ще се изискват два периода на почивка за две седмици
5. шофьорите вече могат да шофират до 5,5 часа преди да направят почивка от 45 минути

        Ирландия – В отговор на извънредната криза поради пандемията от коронавирус (COVID-19), Ирландия се съгласи с временни изключения относно часовете на шофиране и периодите на почивка на водачите на превозни средства, извършващи вътрешен и международен превоз на стоки. Изключението е в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 и ще се прилага от 18 март 2020 г. до 16 април 2020 г., при условие, че пътната безопасност не е засегната, когато транспортните компании използват тези изключения. Работодателите остават отговорни за здравето и безопасността на своите служители и други участници в движението. За горепосочената категория водачи, следните разпоредби ще бъдат временно облекчени, както следва:
– Дерогация от чл. 6 (3): двуседмичният период на шофиране е увеличен от 90 на 112 часа;
– Дерогация от чл. 8 (6): във всяка от две последователни седмици водачът трябва да вземе най-малко две намалени седмични почивки, като същевременно спазва правилото седмичната почивка да започва не по-късно от края на шест 24-часови периода от края на предходния седмичен период на почивка. Няма изискване за взимане на компенсация или редовен седмичен период на почивка.

България – На вниманието на всички превозвачи и водачи извършващи автомобилен превоз на товари
Във връзка с ограничаване разпространението на пандемията COVID-19, голяма част от държавите са наложили мерки при преминаване на сухопътни превозни средства през тяхната територия. Тези мерки създават сериозни затруднения за водачите да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка. В тази връзка Република България е поискала разрешение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламента съгласно член 14, параграф 2 , както следва:

– Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа;
– Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
– Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006: намаляване на нормалната седмична почивка от 45 часа на 24 часа.

Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 19 март 2020 г. до 24:00 ч. на 13 април 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.

Германия – Германия е друга държава, която позволява изключения от Регламент №. 561/2006.
Изключенията важат за шофьорите на камиони, които превозват:
– стоки за ежедневна употреба, по-специално храни и фуражи между места за производство, съхранение и място на продажба,
– медицински стоки, защитни или дезинфектанти,
– горива
За тези водачи са допустими следните изключения:
– дневното време на шофиране може да бъде удължено до максимум 10 часа, до пет пъти седмично,
– водачът може да вземе 2 кратки седмични почивки месечно

Изключения могат да се прилагат само ако безопасността на движението не е нарушена. Изключенията са валидни до 17.4.2020г.


Булгартранс ООД - спедиция и логистика.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Попълвайки този формуляр, съм наясно, че предоставям гореописаните лични данни с цел обратна връзка с мен. *
reCAPTCHA