Спедитор


Форма за кандидатстване

Спедиторът е доставчик на услуги и посредник. Неговите задължения включват осигуряването на товари и превоз според търсенето. Също така да допринася за привличането на нови клиенти и разширяване дейността на компанията.

Моля попълнете всички полета за да получим вашата информация.

Форма за Спедитори
Попълвайки този формуляр, съм наясно, че предоставям гореописаните лични данни с цел обратна връзка с мен. *